Material
Tylko najbardziej odpowiednie materiały zostały wybrane do produkcji stroików.

Przetwarzanie
Za pomocą komputerowych wiążące maszyn i rychtujące wykonujemy stroiki z dużą dokładnością boiska w celu zapewnienia najlepszych praktyk w charakterystyce pracy.