Know-How
Techniniczne filtry tkaninowe wymagają specialne tkactwo akcesoria z ciasną toleracią wymiarowej a także absolutnej równoległości.


Precyzja
Specialna maszyna dla frezowania, napędzana przes komputery, osiąga przes dwustronne frezowanie dla każdej tkactwo akcesoria
0,1mm siła na całej szerokości tkactwo akcesoriaIndywidualna produkcja
Dzięki wykorzystaniu pełno zautomatyzowanych urządzeń dla politury
każdy tkactwo akcesoria Dokładnie są zaokrąglone i oszlifowane.
Oznacza to dla użytkownika monofilamentu lepszego przebiegu łańcucha oraz większej użyteczności.