Stałe zmieniające się wymagania przemysłu włokienniczego wymagają maksymalnej elastyczność i dostawy do wszystkich typów maszyn.


Tkactwo akcesoria firmy METEX są produkowane na najnowszych maszynach. Optymalna jakość trzciny odpowiada wszystkim wymagań nowoczesnej przemysłu włokiennicznem.